Światło z Betlejem rozświetla Wielkopolskę

Darem Betlejemskiego Świata Pokoju skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów
i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.Naszą harcerską misją, która łączy nas wszystkich jest zaniesienie tego Światła do władz państwowych i samorządowych, do urzędów i instytucji państwowych, do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych, odrzuconych i kochanych wciąż za mało. Chcemy, by trafiło na wszystkie polskie stoły i zapłonęło na wieczerzy wigilijnej zapalone na świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dzieląc się płomieniem zapalonej świecy z innymi, niczego nie tracimy. „Podzielone” światło jest w stanie rozproszyć ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec łącząc wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

Sztafeta Betlejemskiego Światła rozpoczęła się w niedziele 16 grudnia rano w miejscowości Svit na Słowacji. Podczas uroczystej mszy św., w której udział wzięli harcerze i harcerki ZHP oraz bracia słowaccy skuci zostało przekazane Światło z Betlejem.

W Wielkopolsce światło za sprawą druhów z Rawicza zostało przyniesione do poznańskiej fary. Po wspólnej mszy cała harcerska brać i mieszkańcy Poznania przy akompaniamencie Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta z Mosiny udali się na Poznański Rynek gdzie na Światło z Betlejem ostrzymali wszyscy zebrani.