informacja do zapytania ofertowego 2/2018

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 2/2018 2-2018 Baza konkurencyjności – informacja o rozstrzygnięciu nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Zapytanie ma status: Nierozstrzygnięte – Brak ofert. W dalszej procedurze, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Projekt: Wielkopolskie Podwórka, Nr Umowy: RPWP.07.02.02-30-0006/17-00, Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska, ul. Święty Marcin 80/82, dział 6. §9, pkt. 1., podjęte zostaną działania zawarcia umowy z wykonawcą, wybranym bez zachowania procedur.

2-2018 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia