informacja do zapytania ofertowego 1/2018

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 1/2018 Zapytanie ofertowe 1-2018 otrzymał jedną ofertę, która została złożona terminowo.  Ofertę złożyła firma: Woda Góry Las Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13, 61-845 Poznań. Złożona oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym. Złożoną ofertę uznaje się za poprawną merytorycznie (zawiera ona informacje, które były wymagane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawia przedmiot zamówienia w parametrach wymaganych przez zamawiającego). Przy uwzględnieniu wymaganego kryterium oceny (cena) ofertę złożoną przez firmę: Woda Góry Las, uznano za korzystną (100 pkt.). Biorąc pod uwagę akceptację przez zamawiającego zaoferowanych warunków realizacji zamówienia, omawiane postępowanie zakończyło się wyborem najkorzystniejszej oferty.

1-2018 Baza konkurencyjności – informacja o rozstrzygnieciu