Czas decyzji. Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

17 listopada 2018 roku podczas Zjazdu Chorągwi Wielkopolskie dokonał wyboru nowych władz na kadencje na lata 2018-2022.

Komenda Chorągwi 

 • hm. Tomasz Kujaczyński – komendant
 • hm. Wieńczysław Celer – z-ca ds. finansów, Skarbnik
 • hm. Inga Rusin-Siwiak – z-ca ds. pracy z kadrą
 • hm. Kinga Pelec – z-ca ds. programu
 • phm. Anita Walachowska – z-ca ds. wydarzeń
 • phm. Marianna Kłos członek komendy ds. promocji i wizerunku

Komisja Rewizyjna

 • hm. Jacek Drzewiecki – przewodniczący
 • hm. Stefan Jerynkicz – wiceprzewodniczący
 • hm. Andrzej Przybyła – wiceprzewodniczący
 • hm. Grażyna Orpińska – sekretarz
 • hm. Monika Jurecka
 • hm. Michał Maciaszek
 • hm. Marzanna Rzepka
 • hm. Aleksander Sroka
 • phm. Paweł Staszak
 • hm. Aleksandra Tomkowiak

Rada Chorągwi

 • hm. Rafał Socha – Przewodniczący
 • hm. Jerzy Hnatyk
 • hm. Marian Derda
 • ks. hm. Marek Jasianek
 • hm. Wojciech Jędrzejczak
 • hm. Przemysław Nitschke
 • hm. Beata Owczarzak
 • hm. Maciej Siwiak
 • hm. Beata Tylewska-Nowak

Sąd Harcerski

 • hm. Grzegorz Owczarzak – przewodniczący
 • hm. Barbara Paszkiewicz – wiceprzewodniczący
 • hm. Maria Kulikowska – sekretarz
 • hm. Jarosław Graczyk
 • hm. Wiesława Klimowicz
 • hm. Maria Lasecka
 • hm. Bogdan Madajczak
 • hm. Franciszek Pyziak
 • hm. Maria Trzyna