XII ZEBRANIE RADY CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

W dniu 6 października 2018 roku w Centrum Kultury Poznania „Zamek” odbyło się XII zebranie Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, ostatnie w tej kadencji. W zebraniu, prócz członków Rady, uczestniczyli: Komendant Chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński, przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi hm. Grzegorz Owczarzak, sekretarz Komisji Rewizyjnej Chorągwi hm. Grażyna Orpińska oraz hm. Dariusz Potasznik – członek Rady Naczelnej ZHP.

W pierwszej części zebrania omówiono przebieg zjazdów hufców i przygotowania do zjazdu chorągwi. Rada zapoznała się również ze zmianami przepisów w zakresie wdrożenia Strategii ZHP 2025 oraz działaniami w zakresie projektu nowej strategii rozwoju chorągwi.

Następnie hm. Maciej Siwiak podsumował udziału Chorągwi Wielkopolskiej w Zlocie ZHP „Gdańsk 2018”. Omówiono również propozycję członków Rady Naczelnej ZHP, dotyczącą zwolnień seniorów z konieczności opłacania podstawowej składki członkowskiej. Dokonano również wymiana informacji pomiędzy władzami chorągwi na inne tematy, wynikające z ich bieżącej działalności od ostatniego zebrania rady, jak również zapoznano się z informacją członków Rady Naczelnej ZHP, reprezentujących Chorągiew Wielkopolską ZHP.

Na zakończenie podsumowano czteroletnią kadencję Rady Chorągwi oraz podjęto uchwałę w sprawie sprawozdania za okres kadencji lat 2014-2018.