Informacja o XI zebraniu Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

W dniu 23 czerwca 2018 roku w Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod przewodnictwem hm. Rafała M. Sochy odbyło się XI zebranie Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. W zebraniu, prócz członków Rady, uczestniczyli: Komendant Chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński wraz z członami komendy, hm. Stefan Jerynkicz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz hm. Dariusz Potasznik – członek Rady Naczelnej ZHP.

Zebranie rozpoczęły zagadnienia problemowe, które tym razem związane były z kwestiami zarządzania i organizacji chorągwi, a także jej rozwojem liczebnym. Tematy te przedstawił zastępca Komendanta Chorągwi hm. Janusz Wolski. Poruszono również sprawę granic terytorialnych hufców, wynikającą z uchwały nr 4/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 roku.

Następnie uczestnicy zebrania zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym i sprawozdaniem finansowym chorągwi za rok 2017 oraz informacją członków Rady Naczelnej ZHP o wprowadzonych regulacjach dotyczących podstawowych składek członkowskich.

Kolejnym ważnym punktem było omówienie wdrażania Strategii ZHP 2025 oraz planów w zakresie nowej strategii rozwoju chorągwi. Informacje o kolejnej uchwale w sprawie Strategii ZHP przedstawili członkowie Rady Naczelnej, natomiast Komendant Chorągwi poinformował o działaniach związanych z projektem nowej strategii rozwoju chorągwi.

W ramach omówienia bieżącej działalność, nastąpiła wymiana informacji pomiędzy władzami chorągwi na temat ich działań od ostatniego zebrania Rady. Komendant Chorągwi zaprezentował zmiany w składzie Komendy Chorągwi oraz przygotowania do zjazdów hufców i zjazdu chorągwi (terminarz, sprawy organizacyjne). Omówiono również stan realizacji zaleceń wynikających z oceny planu pracy chorągwi w roku 2017.

Rada Chorągwi zapoznała się ponadto z przygotowaniami do Harcerskiej Akcji Letniej. Udział Chorągwi Wielkopolskiej w Zlocie ZHP Gdańsk 2018 zaprezentował komendant gniazda hm. Maciej Siwak.

Kolejne, ostatnie w tej kadencji zebranie Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zaplanowano na 6 października 2018 roku.