Rozstrzygnięcie przetargów – Wielkopolskie Podwórka

W związku z zamówieniem publicznym dot. materiałów biurowych i harcerskich oraz zakończeniem składania ofert i otwarciem kopert, publikujemy protokoły z zakończenia konkursu ofert.