Specyfikacja istotnych warunków dla zamówień publicznych

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP informuje o :

Specyfikacji istotnych warunków dla zamówień:

  • Dostawa materiałów harcerskich w ramach projektu „Wielkopolskie Podwórka” (Ogłoszenie nr 581113-N-2018)

Materiały harcerskie – dot. zamówienia nr _581113-N-2018_

  • Dostawa materiałów sportowych, technicznych oraz harcerskich w ramach projektu „Wielkopolskie Podwórka”.(Ogłoszenie nr 579593-N-2018)

Materiały biurowe – dot. zamówienia nr 579593-N-2018

oraz dodatkowe dokumenty

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wzór oferty

Wzór umowy