Uchwały rady Chorągwi Wielkopolskiej

W dziale „Dokumenty” zamieszczone zostały Uchwały Rady Chorągwi Wielkopolskiej:

  • Uchwała nr 12/III z dnia 26 marca 2017 r. w sprawie podsumowania realizacji „Planu operacyjnego – kierunków pracy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na rok 2016”
  • Uchwała nr 13/III z dnia 26 marca 2017 r. w sprawie „Planu operacyjnego – kierunków pracy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na rok 2017”
  • Uchwała nr 14/III z dnia 26 marca 2017 r. w sprawie oceny realizacji Programu Rozwoju Chorągwi
  • Uchwała nr 15/III z dnia 26 marca 2017 r. w sprawie oceny realizacji uchwał i wniosków zjazdu chorągwi
  • Uchwała nr 16/III z dnia 26 marca 2017 r. w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym
  • Uchwała nr 17/III z dnia 29 kwietnia 2017 r. – stanowisko w sprawie działalności stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie harcerstwa