ZBIÓRKA PROGRAMOWCÓW HUFCÓW

W dniu 22 kwietnia 2017 roku w Harcówce Ośrodka ZHP Komorniki przy ul. Stawnej 7/11 w Komornikach (wejście E) odbędzie się zbiórka programowa dla członków Komend Hufców odpowiedzialnych za program. Czas trwania 10.00 – 17.00.

Zgłoszenia do 8 kwietnia 2017 roku na adres program@zhp.wlkp.pl (stopień, imię, nazwisko, hufiec)