V ZLOT KADRY ZHP

W dniach 18-22 sierpnia spotkamy się na ziemi świętokrzyskiej, w kieleckiej Tokarni. Bądź z nami na największym ogólnopolskim spotkaniu kadry Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie zlotowych kursów, gier i warsztatów skupimy się na doskonaleniu warsztatu metodycznego, kształceniowego, zainspirujemy cię do jeszcze ciekawszej pracy w drużynach, hufcach i chorągwiach. Na trzy miesiące przez Zjazdem ZHP porozmawiamy o tym, jak Związek zmienia się  w ostatnich latach i jaki kurs powinien obrać na najbliższe.
Szczegóły na stronie ZHP