Konferencja harcmistrzowska „Jaki ZHP? Wyjdźmy od celu”

Zapraszamy na konferencję harcmistrzowską „Jaki ZHP? Wyjdźmy od celu” przeznaczone dla wszystkich instruktorów ZHP. Konferencja organizowana jest przez Radę Naczelną ZHP przy współpracy z Komendą Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu 18 lutego 2017 roku.

Jakiej organizacji chcemy? Wychowawcza to znaczy jaka – jak przebudować organizację, aby służyła zuchom i harcerzom? Jaką rolę w zarządzaniu nią mają pełnić wartości i struktura? – nad tymi pytaniami pochylą się uczestnicy konferencji.

  1. Strategiczne decyzje – wodzowsko czy kolegialne, kierowanie czy przewodzenie?
  2. Strategiczne decyzje – wspólnota czy struktura, zarządzanie zespołem czy firmą?
  3. Strategiczne decyzje – wychowanie i gospodarka, razem czy osobno?
  4. Kadra – jak optymalnie zagospodarować jej potencjał do realizacji celów?
  5. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi – jak zarządzać wartościami?

Wyniki naszej dyskusji przekażemy delegatom za Zjazd Nadzwyczajny i komisji statutowej.

Czas zdecydować, jak ma wyglądać nasza organizacja przez najbliższe kilkanaście lat. W tej dyskusji nie może  zabraknąć Ciebie, to przecież – Twój Związek Harcerstwa Polskiego. Przyjedź i bądź ambasadorem tej ważnej rozmowy w swoim środowisku instruktorskim – razem z nami zachęcaj do udziału w tej dyskusji w naszym instruktorskim kręgu.

Zapraszamy do Poznania 18 lutego 2017 godz. 10.00-17.00

Zgłoszenia: https://jakizhp.zgloszenia24.pl/

Szczegóły: https://web.facebook.com/events/345647459153046/

hm. Jolanta Kreczmańska – wiceprzewodnicząca ZHP