ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

W dniu 27 grudnia 2016 roku odszedł na wieczną wartę

pwd. S T A N I S Ł A W     G R O M A D Z I Ń S K I

wieloletni Komendant Kręgu Seniorów Harcerskich „Wiarusy” 2 Poznańskiej Drużyny Harcerzy, wspaniały organizator życia artystycznego i harcerskiego, propagator idei wspólnoty seniorów harcerskich w Skulsku, organizator oprawy muzycznej mszy harcerskich w Skulsku i XXIV Zlotu Seniorów Harcerskich w Poznaniu w 2015 roku.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 30 grudnia br. o godz. 11.20 na cmentarzu Miłostowo od ul. Gnieźnieńskiej. Msza żałobna tego samego dnia o godz. 10.00 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu na os. Warszawskim ul. Czerniejewska.

Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów