Kurs Namiestnikowski „Fabryka Gwiazdora, TEJ”

Szkoła Instruktorska Chorągwi Wielkopolskiej „Szkoła Wodzów” zaprasza na kurs przygotowujący instruktorów do pracy z namiestnictwem, pełnienia funkcji namiestnika, członka Rady Namiestnictwa oraz przygotowanie do systematycznego wspierania drużyn z poziomu hufca.

Kurs odbywać się będzie w okresie 20.11.2016 – 15.01.2017. Zgłoszenia do 20.11.2016

Szczegóły w ulotce i plakacie

ULOTKA_kurs_namiestnikowski_2016_2017

PLAKAT_kurs_namiestnikowski_2016_2017