Harcerski Alert dla Powstańców – Rajd Powstanie ’18

Przez kolejne trzy lata przed okrągłą 100-tną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego zamierzamy rozpocząć cykl edukacyjnych rajdów miejskich skierowanych do młodzieży z  terenu Wielkopolski. Rajdy będą odbywały się cyklicznie 27 grudnia – w latach 2016-2017-2018. Nawiązując do tradycji „Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy” cykl rajdów zostanie zróżnicowany tematycznie.

  • Pierwszy rajd w roku 2016 będzie poświęcony latom pracy organicznej, będziemy przypominać wybitne postacie historyczne, dzięki którym duch polski opierał się latom germanizacji.
  • Drugi rajd w roku 2017 będzie nawiązywać do przygotowań do wybuchu Powstania przez pryzmat organizacji „Sokół” i Skaut.
  • W 2018 roku w 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego rajd edukacyjny będzie jednym
    z bardzo rozbudowanego programu rocznicowego. Tematem rajdu będzie oczywiście wybuch Powstania Wielkopolskiego.

Podczas rajdów będziemy zachęcali uczestników, aby poszukiwali życiorysów Powstańców
w swoich rodzinach. Stworzymy w ten sposób unikatowy zbiór przodków, którzy brali udział w tym zrywie. Pozwoli to również opracować niezwykle cenny zbiór postaci, których historia i ideały będą indywidualnie przyświecały uczestnikom rajdu. W ten sposób każdy harcerz będzie poświęcał swój trud konkretnej postaci z przeszłości. W ten sposób stworzymy specjalny most pomiędzy pokoleniami. Nasi uczestnicy zostaną ambasadorami przeszłości. W sposób szczególny zamierzamy uczcić członków tzw. „Kompanii Skautowej” – jednostki wojskowej złożonej w większości ze skautów wielkopolskich.

Organizując Edukacyjną Rajd już w 2016 roku zamierzamy dotrzeć z naszym projektem do jak największej grupy młodych ludzi, ale również do jak największej grupy Wielkopolan. Chcemy pokazać, że harcerstwo jest prężną i nowoczesną organizacją, ale jednocześnie pamięta o swoich korzeniach!

regulamin rajd powstanie 18

Karta Zgłoszenia