V zebranie Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

W sobotę 11 czerwca 2016 r., na piątym zebraniu w tej kadencji, spotkała się Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
W zebraniu, które odbyło się w Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wzięli udział wszyscy członkowie Rady, Komendant Chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński, zastępcy komendanta: hm. Wieńczysław Celer i hm. Janusz Wolski, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi hm. Jacek Drzewiecki oraz przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi hm. Grzegorz Owczarzak.
Tradycyjnie członkowie władz chorągwi wymienili się informacjami na temat bieżącej działalności od ostatniego zebrania Rady. W dalszej kolejności hm. Marek Jasianek przedstawił informację o działaniach Rady Naczelnej ZHP, a komendant chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński o toczących się sprawach związanych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Razem Strzeszyn”.
Następnie członkowie rady zapoznali się ze sprawozdaniami – merytorycznym i finansowym – za rok 2015, które przedstawił Skarbnik Chorągwi hm. Wieńczysław Celer, a które będą przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej Chorągwi na jej najbliższym posiedzeniu. Rada zajęła się również trzema zagadnieniami problemowymi. Pierwsze dwa, dotyczące zarządzania oraz rozwoju liczebnego chorągwi, przedstawił zastępca komendanta chorągwi hm. Janusz Wolski. Następnie pwd. Martyna Jałoszyńska z zespołu promocji omówiła sprawy dotyczące wizerunku chorągwi i planowanych działań nowej grupy instruktorów odpowiedzialnych za promocję.
W trakcie dyskusji pojawiły się również kwestie dotyczące zbliżającej się Harcerskiej Akcji Letniej, zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie wypoczynku, zmiany przepisów sanitarnych oraz skuteczności pozyskiwania przez chorągiew środków na letni wypoczynek zuchów, harcerzy i wędrowników.
Kolejne zebranie Rady Chorągwi zaplanowano na jesień 2016 r.
hm. Rafał M.Socha
przewodniczący Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP