Spotkanie konsultacyjne w sprawie systemu stopni instruktorskich

W związku z pracami nad zmianą systemu stopni instruktorskich w sobotę 18 czerwca 2016 o godz. 10.00 w Ratajskim Domu Harcerza „SKAUT” w Poznaniu os. Piastowskie 101 odbędzie się spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawiciela Rady Naczelnej ZHP, na które zapraszani są przewodniczący Hufcowych KSI oraz zainteresowani instruktorzy. Celem spotkania jest przedstawienie swoich uwag dot. zmian oraz wypracowanie nowych propozycji zmian. Projekt dokumentu można pobrać tutaj > RN 2016-03-05 – propozycje zmian SSI-do konsultacji