Głosuj na najlepszych w Plebiscycie ZHP – phm. Martyna Rochatka

Finalistka Plebiscytu „NIEZWYCZAJNI 2015” w kategorii WSPIERANIE DRUŻYNOWEGO Z POZIOMU SZCZEPU z Hufca Poznań Śródmieście

Komendantka szczepu „Zielona Szóstka”. Z jej inicjatywy w 2015 r. powstały w szczepie dwie nowe jednostki – gromada zuchowa i drużyna męska starszoharcerska, dzięki czemu funkcjonuje już pełny ciąg wychowawczy. Szczep, który prowadzi, działa obecnie przy kilku szkołach (w różnych miejscowościach), co jest niemałym wyzwaniem. Część szczepu, która działa pod Poznaniem, jest bardzo aktywnie zaangażowana w życie swojej miejscowości. Szczep od wielu lat jeździ na obozy całkowicie puszczańskie, które są prowadzone przez młodych studentów i licealistów na zasadzie wolontariatu. Druhna Martyna udoskonaliła system organizacji obozów, co wpłynęło pozytywnie zarówno na kadrę, jak i uczestników. Warto dodać, że odnosi sukcesy na studiach, w które jest bardzo zaangażowana, i jednocześnie pracuje zawodowo, co sprawia, że jest świetnym przykładem dla harcerzy i instruktorów.

Zachęcamy do głosowania na stronie http://zhp.pl/niezwyczajni/