„Niezwyczajni” – plebiscyt instruktorski ZHP

Do 24 stycznia (do godziny 23.59) można zgłaszać swoich kandydatów do plebiscytu instruktorskiego „Niezwyczajni”. Do plebiscytu zgłaszane są osiągnięcia instruktorów, które miały miejsce w 2015 roku. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, pojedynczy harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele  i sympatycy harcerstwa. Celem plebiscytu jest docenienie wyróżniających się instruktorów oraz szerzenie dobrych wzorców w ZHP

Dowiedz się więcej