HARCERSKA WYPRAWA „PODHALANIE”

W dniach 24 – 31 maja 2015 roku 100 Poznańska Drużyna Harcerska im. gen. Stanisława Maczka z Hufca ZHP Poznań Grunwald uczestniczyć będzie w uroczystościach z okazji 75. rocznicy bitwy o Narwik, organizowanych przez The Narvic Centre w Norwegii.

Celem wyjazdu jest oddanie hołdu poległym bohaterom, pogłębienie współpracy oraz więzi z kombatantami żyjącymi w Polsce i za granicą, promowanie Województwa Wielkopolskiego oraz polskiej historii i kultury. Wyjazd harcerzy na uroczystości finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.