Kurs na kierowników wypoczynku

Komenda Chorągwi planuje organizację kursu na kierowników wypoczynku. W kursie mogą uczestniczyć instruktorzy w stopniu przewodnika, którzy stopień przyznany mieli przed 30 maja 2012 roku (posiadają 3 letni staż instruktorski).

Kurs planowany jest przede wszystkim dla instruktorów w stopniu przewodnika, którzy w tym roku planują pełnić funkcję komendanta obozu.

Kurs odbędzie się 30 maja 2015 o godz. 10.00 w Poznaniu w Collegium Historicum ul. Św. Marcin 78 sala 118

Zgłoszenia na kurs do 22 maja 2015 na załączonej ankiecie na adres biuro@zhp.wlkp.pl .

Koszt uczestnictwa w kursie w wys. 30,- zł należy wpłacić na konto Chorągwi Wlkp. 65 1090 1359 0000 0000 3501 8235