KOMUNIKAT KOMENDY CHORĄGWI 3-2015

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami Komendy Chorągwi z dnia 27 lutego 2015r. dotyczącymi: wymiany pełnomocnictw, sprawozdaniem z HAZ, zadaniami dla Komisji Rewizyjnych, warsztatami dla drużynowych harcerskich, regulaminem Rajdu Komend Hufców. Komunikat w dziale „dokumenty” –> „komunikaty”.