Najnowsze komunikaty

Komunikat 03-2019 z dnia 2019.04.09
Komunikat: Załączniki:
Komunikat 02-2019 z dnia 2019.03.07
Komunikat: Komunikat 01-2019 z dnia 2019.02.19
Komunikat: Załączniki:
Komunikat 18-2018 z dnia 2018.12.21
Komunikat: Załączniki:
Komunikat 17-2018 z dnia 2018.12.19
Komunikat: Załączniki:
Zobacz wszystkie komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: WIELKOPOLSKIE PODWÓRKA (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00)   Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na dostawę materiałów programowych (akcesoria harcerskie i animacyjne) na potrzeby Projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7:… Więcej →

OFERTA PRACY – INSTRUKTOR MUZYKI

Chorągiew Wielkopolska na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) zatrudni Instruktorów muzyki do organizacji i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej) oraz organizacji wydarzeń artystycznych dla świetlic podwórkowych działających w powiatowych Centrach Wsparcia Świetlic Podwórkowych. Instruktor muzyki współuczestniczyć będzie również jako opiekun grup świetlicowych w wydarzeniach międzyświetlicowych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu… Więcej →

Wartaki z Koła nagrodzone na Festiwalu Harcerskim w Kielcach

Dziesiąte Pokolenie Manufaktury Piosenki Harcerskiej WARTAKI z Koła uczestniczyło w 46. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Wydarzenie zakończyło się w sobotę uroczystym koncertem laureatów w amfiteatrze Kadzielnia, podczas którego poznaliśmy laureatów. O nagrody w tej edycji rywalizowało 460 młodych wykonawców z całej Polski, Ukrainy i Kanady. Więcej →

Bezpieczne #harcerskielato

W związku ze zmieniającą się sytuacją pogodową w Polsce i coraz częściej występującymi wichurami, prosimy organizatorów wypoczynku, aby zwrócili szczególną uwagę na zabezpieczenie przestrzeni, w której przebywają uczestnicy np. stan techniczny namiotów, zabezpieczenie miejsc rozpalania ognia. Przypominamy o obowiązku codziennego zapoznawania się z prognozą pogody i ostrzeżeniami meteorologicznymi oraz hydrologicznymi dla miejsca lokalizacji obozu (np. za pośrednictwem aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO, serwisu pogodowego IMGW-PIB www.pogodynka.pl). Więcej →

Jak realizować Strategię rozwoju Chorągwi Wielkopolskiej

Druhny i Druhowie, przekazując niniejsze opracowanie mamy nadzieję, że ułatwi ono wdrażanie zmian w naszej chorągwi oraz pozwoli spojrzeć na podejmowane zadania z perspektywy konkretnych funkcyjnych. Zapisy w opracowaniu, w których mowa jest o harcerzu, harcerzu starszym, wędrowniku, instruktorze, zastępowym, patrolowym, przybocznym, drużynowym, komendancie, przewodniczącym, członku komendy, szefie, namiestniku, stosuje się odpowiednio do harcerki, harcerki starszej, wędrowniczki, instruktorki, zastępowej, patrolowej,… Więcej →

Zmiana terminu KSI Chorągwi w czerwcu

Druhny i Druhowie, Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wyjątkowo, z uwagi  na zmianę daty zakończenia roku szkolnego i związane z tym obowiązki służbowe czterech członkiń komisji,  jest zmuszona zmienić termin czerwcowego posiedzenia. Posiedzenie KSI odbędzie się w środę 26 czerwca 2019 roku od godziny 16.30 w stałym miejscu naszych spotkań. Więcej →

POWITANIE OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

W sobotę czeka nas wielkie wydarzenie, jakie nie miało miejsca w Poznaniu od 1978 roku. 18.05. na poznańskich Ratajach zostanie uroczyście powitany Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który przez najbliższe półtora roku będzie pielgrzymował przez miasta i miejscowości Archidiecezji Poznańskiej. Każda harcerka i każdy harcerz może włączyć się w ceremonię powitania jasnogórskiego wizerunku. Jeśli chcesz się zaangażować w służbę w czasie… Więcej →

KURS KADRY KSZTAŁCĄCEJ I STOPNIA

Szkoła Instruktorska Chorągwi Wielkopolskiej „Szkoła Wodzów” zaprasza na kurs kadry kształcącej I stopnia, który odbędzie się w dniach 14-16.06.2019 w Schronisku Młodzieżowym w Kobylnicy. Jest to szkolenie kierowane do osób posiadających min. stopień przewodnika, które chcą realizować swoją harcerską służbę poprzez prowadzenie zajęć na szkoleniach dla innych instruktorów ZHP. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://tiny.pl/gpr7h do 02.06.2019. Składka… Więcej →

WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW PRÓB INSTRUKTORSKICH

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zaprasza na warsztaty, które odbędą się w sobotę 08 czerwca 2019 roku  w godzinach 10.00 – 15.00 w Ratajskim Domu Harcerza „Skaut” w Poznaniu os Piastowskie 101. Warsztaty mają charakter doskonalący, przeznaczone są zarówno dla instruktorów posiadających stopień hm, realizujących stopień hm jak i instruktorów w stopniu phm, którzy zamierzają otworzyć próby na stopień… Więcej →

Informacja Prasowa – Harcerska Wyprawa Pamięci ZHP – Monte Cassino 2019

Podobnie jak w latach ubiegłych harcerze z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 wezmą udział w wyprawie pamięci do Włoch, podczas której pełnić  będą służbę w miejscach pamięci związanych z bitwą o Monte Cassino, od której rozpoczęcia mija w tym roku 75 lat. Wyjazd zgromadzi ponad 100 uczestników z Wielkopolski i potrwa od 13 maja do 21 maja 2019… Więcej →

Zobacz więcej